Câu hỏi thường gặp
Khách hàng cá nhân trong nước muốn mở tài khoản chứng khoán tại MBS cần giấy tờ gì?

Quý Khách hàng là cá nhân trong nước muốn mở tài khoản chứng khoán tại MBS chỉ cần cung cấp CMTND còn hiệu lực.

Được phép mở bao nhiêu tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán?

Khách hàng cá nhân được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty c

Các dịch vụ MBS cung cấp
Hỗ trợ tài chính

Use accordion as background. "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ tài chính

Use accordion as background. "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

문의하기
© 저작권 2000 - 2020 MBS, MB 그룹 멤버
Về đầu trang